Deklaracja dostępności serwisu dpp.pfron.org.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Generatora Wniosków Programu Dostępna przestrzeń publiczna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpp.pfron.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak mechanizmu pomijania treści (skip link).
 • Błędy w wyświetlaniu serwisu w wersji mobilnej oraz w powiększeniu do 200%.
 • Dokumenty PDF generowane przez system nie mają struktury nagłówkowej.
 • Część komunikatów i etykiet przycisków jest opisana po angielsku.
 • Niejednoznaczne tytuły stron.
 • Treści w widoku mobilnym mogą, przy zmianie orientacji ekranu, wyświetlać się nieprawidłowo.
 • W kodzie strony znajdują się błędy semantyczne, które mogą powodować problemy dla osób korzystających z technologii asystujących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-05-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kiedy i do kogo możesz zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności.

Problemy z dostępnością strony internetowej możesz zgłosić do Tomasza Wojakowskiego na dwa sposoby:

Jeśli chcesz przesłać wniosek o udostępnienie informacji, która dla Ciebie jest niedostępna albo chcesz przesłać skargę na brak dostępności, skorzystaj z tego samego adresu lub telefonu.

Zgłaszając problem możesz wskazać nam inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, abyśmy odczytali niedostępny cyfrowo dokument.

Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

 1. podaj Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
 2. napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,
 3. określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,
 4. powiadom nas, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni. Jeśli nie zdążymy, poinformujemy Cię o innym terminie, w którym spełnimy Twoje żądanie, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, zaproponujemy Ci inny sposób dostępu do informacji.

Jeśli nie zrealizujemy Twojego żądania, możesz złożyć skargę do PFRON.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości możesz również wysłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności lokalizacji Biura i Oddziałów PFRON

Kontakt SMS

Możesz się z nami skontaktować za pomocą wiadomości tekstowej, wysyłając SMS na numer telefonu: 517 373 975

Opisy przestrzenne lokalizacji Biura i Oddziałów Funduszu

Przed wizytą w Biurze lub jednym z naszych Oddziałów możesz zapoznać się z ich opisem przestrzennym. Wszystkie opisy, dla Twojej wygody, zgromadziliśmy w jednym miejscu.

Opis rozkładu pomieszczeń Biura i Oddziałów PFRON

Koordynator do spraw dostępności

W naszej instytucji powołaliśmy koordynatora do spraw dostępności na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, adres e-mail: twojakowski@pfron.org.pl.